Aeropolis II

Op 10 maart tekenden wij met AEROPOLIS II vzw het contract voor de inrichting van vier verdiepingen in hun passief bureelgebouw.