Voorstelling

Missie 

Architectuur vormt voor DEWIL architecten een uniek middel om een breed palet aan ambities, vragen en randvoorwaarden om te zetten in een concreet en realiseerbaar project op maat van de opdrachtgever en met oog voor de beleving van de gebruiker.

Visie

DEWIL architecten zet de gebruiker centraal.

Door middel van gerichte gesprekken en een kritische analyse brengen wij de expliciete en impliciete wensen en ambities van de bouwheer in kaart. Dat vertalen wij in een coherent concept waarin wij een optimaal evenwicht nastreven tussen het bouwprogramma en de potentiële mogelijkheden van het gebouw en de site.

Onze ontwerpen vertrekken vanuit het perspectief van de gebruiker. Hoe beleeft en gebruikt die het gebouw? Met zijn toekomstige dagelijkse beleving als leidraad zoeken wij naar functionele oplossingen voor de organisatie, circulatie, oppervlaktes, ruimtelijkheid, daglicht en uitzicht, een optimale belevingswaarde.

Vanuit diezelfde focus op de opdrachtgever/gebruiker maakt de interieurvormgeving integraal deel uit van ons ontwerpproces. Door een zorgvuldige studie van de kleuren en materialen komen we tot een individuele architectuur die aansluit bij de gewenste sfeer, uitstraling en beleving.

DEWIL architecten ontwerpt met oog en respect voor de context.

Bouwen heeft een grote impact op de omgeving. Architectuur is dan ook niet gebaat bij grote gebaren, maar vergt de nodige subtiliteit, gevoeligheid en omzichtigheid. Wij ontwerpen met zorg en respect voor de omgeving. Een gebouw maakt altijd deel uit van een context: een plek zijn, een historiek, een sociaal en urbanistisch weefsel, een stedelijke of groene ruimte. Die context integreren we in ons ontwerpproces.

Wij zetten in op kwaliteitsvolle architectuur met een hedendaagse uitstraling en een aparte toets, die een straat, een wijk, een stad een gezicht geeft. Afhankelijk van de opdracht  sturen wij ons ontwerpend onderzoek in de richting van verrassing of herkenbaarheid, rust of dynamiek, openheid of discretie, extraversie of bescheidenheid.

Wij kiezen voor uitdagende en interessante projecten die ons de kans geven meerwaarde te bieden aan de opdrachtgevers, gebruikers, omwonenden en andere betrokkenen. Zij moeten fier kunnen zijn op hun gebouw. Architecturale, economische, ecologische, culturele en sociale duurzaamheid zijn daarvoor onze wapens.

Net omwille van die uiteenlopende invalshoeken vinden wij kruisbestuiving essentieel. Door een breed terrein van opdrachten te bestrijken, kunnen we kennis overbrengen van het ene bouwprogramma naar het andere. Dat stelt ons in staat om een veelzijdige, brede visie op architectuur te blijven ontwikkelen.

DEWIL architecten : een competent team met sterke samenwerkingsverbanden.

Met ons team beschikken wij over een brede en dynamische mix van knowhow en begeestering, ervaring en enthousiasme, creativiteit en engagement, zin voor exploratie en passie voor architectuur.

Via de samenwerking met een aantal zorgvuldig geselecteerde partners introduceren wij in elk dossier de aanvullende kennis die specifiek vereist is. Dat kan gaan om voor de hand liggende zaken als epb en veiligheidscoördinatie, maar ook om stedenbouw, erfgoed, publieke ruimte, landschap, interieur, stabiliteit en speciale technieken.

Maak kennis met het team
De gedragscode van de Orde van Architecten vindt u hieronder terug
Klik hier

Zij vertrouwden ons