QUADRAGISIMMO ANNO - Kortrijk

Opdracht voor de gedeeltelijke herinrichting van een bureelgebouw.