sociaal secretariaat

BVBV geeft ons de opdracht een secretariaat in te richten in een passaif gebouw te Schaarbeek.