Team

Pierre DEWIL

Architect

Na zijn architectuuropleiding was Pierre twee jaar actief als architecte-coopérant bij de Assemblée Populaire Communale de la Ville d’Alger (Algerije) in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Terug in België richtte hij mee All sv op. Contacten met Nigeriaanse architectenbureaus leidden tot deelname aan architectuurwedstrijden in Nigeria. Hij engageerde zich in Brussel waar hij in diverse bestuursraden zetelde, onder andere van de MIVB, TV Brussel, Syntra Brussel en Unizo Brussel. Zijn interesse in de grote 20e eeuwse kunststromingen resulteerde in een privécollectie keramiek en een uitgebreide bibliotheek. Vandaag is hij vennoot-zaakvoerder van DEWIL architecten.

Reine VAN DEN WIJNGAERDE

Architect

Na haar opleiding als architect startte Reine met haar stage bij Pierre Dewil. Al snel voerde ze renovatieopdrachten in eigen naam uit. Na haar stage bleef ze als projectarchitect aan de slag bij DEWIL architecten maar nam ze ook eigen projecten aan. Die combinatie bood haar de gelegenheid om alle aspecten van het architectberoep te leren kennen en het plezier en de meerwaarde van een samenwerking aan grote projecten te ontdekken. Vandaag is ze vennoot-zaakvoerder  bij DEWIL architecten.

Gaëlle CNOP

architect

Gaëlle komt uit een Frans-Belgisch gezin waar thuis Frans werd gesproken. Ze doorliep het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en wijdde zich naast de architectuur aan haar tweede passie, de dans, die ze intussen al 23 jaar beoefent. Dansen wakkerde haar drang naar perfectionisme, dynamiek, esthetiek en strakke vormgeving aan, kwaliteiten die ook het werk van een architect bepalen. Naast architectuur en dans uit ze haar creativiteit ook in tekenwerk en grafiek. Verder is ze een verwoede reizigster die geregeld verre horizonten gaat verkennen. Vandaag is ze vennoot  bij DEWIL architecten.

KAAT ANCIAUX

ARCHITECT

Kaat vatte haar architectuuropleiding aan uit zin voor esthetiek. Doorheen deze opleiding werd haar aandacht echter getrokken door de maatschappelijk rol, waardoor ze in de masterjaren ervoor koos zich op het stedenbouwkundig ontwerp toe te spitsen. Vanuit haar ruime interesse voor steden en cultuur koos ze om in haar laatste masterjaar naar de Biennale van Urbanisme en Architectuur in Shenzhen (China) te trekken om in samenwerking met plaatselijke architectuurstudenten een project rond nieuwe stedelijkheid op te starten.

OLIVIER ROUSSEAU

ARCHITECT

La construction, l’histoire et le dessin ont intéressé Olivier très tôt. C’est tout naturellement qu’il s’est orienté vers des études d’architecture. Un attrait particulier pour l’urbanisme a commencé dès les premiers city-trips et autres voyages d’étude. Voir et comprendre comment l’architecture peut influencer l’espace public et inversement est devenu un leidmotief créatif. Il a suivi deux formations professionnelles opposées chez Atelier 55 et chez Jaspers-Eyers Architecten qui lui ont permis de traiter différentes échelles de l’architecture pour enfin débuter chez DEWIL architectes.

Vroegere teamgenoten

Slim Baklouti, Architect
Nathalie Beeckman, Architect
Katrien Bilsen, Architect
Noël De Bondt, Architect
Greet De Caluwe, Architect
Luc Demil, Architect
Odette Dewolf, Secretariaat
Diane Engels, Architect
Christoffel Janssens, Architect
Evy Liefsoens, Architect
Wim Mennes, ingenieur-architect
Stijn Mostmans, Architect
Elke Muylaert, Architect-stedenbouwkundige
Stephanie Pieters, Architect
Sylvie Wullus, Architect
Yasmine Hassouna, Architect
Inge Van Haver, Architect