Terug naar projecten

Heilige familie - Gebouw 2

Project Type : Onderwijs

NIEUWBOUW

Het instituut van de Heilige Familie en het kinderdagverblijf Helmetje vroegen DEWIL architecten om op hun site sloop-, herbouw- en renovatiewerken uit te voeren, zodat meer leerlingen en kinderen kunnen worden onthaald in een gezonde en milieuvriendelijke omgeving met een eigen identiteit en een herkenbaar karakter. Het project kadert in het moderniseringsprogramma voor scholen van het Brussels Gewest. DEWIL architecten maakte een masterplan op voor de site dat mikt op een harmonieus evenwicht tussen de vrijgekomen, open ruimtes en de gebouwen. Om de school niet tijdelijk te moeten sluiten, werden de werken uitgevoerd in meerdere fases.

De laatste fase behelst de sloop van een bestaand gebouw en de realisatie van een nieuwbouw met een grotere capaciteit. Het nieuwe volume sluit compact aan bij de bestaande sportzaal. Door de andere inplanting kwam ruimte vrij voor een nieuwe speelplaats. Meteen verbetert de relatie tussen de bebouwde en de open ruimte en wordt de site veel transparanter voor gebruikers en bezoekers.

Uiteraard vergt een dergelijke nieuwbouw een zware financiële investering. Daarom is hij zo geconcipieerd dat hij blijvend voldoet aan de hedendaagse normen. Dankzij het gebruik van duurzame materialen en de integratie van de nieuwste technologie beantwoordt het nieuwe gebouw aan de passiefstandaard. Ook andere aspecten zoals toegankelijkheid en compartimentering zijn duidelijk afgestemd op een langdurig gebruik.

Het passiefgebouw is gebaseerd op een stevige thermische isolatie van 20 cm en een luchtdichte afwerking. Een ventilatiesysteem D staat in voor een continue afvoer van vervuilde en toevoer van verse lucht. De lange, zuidwaarts gerichte gevel is met glas ingevuld, zodat in de winter optimale zonnewinsten kunnen worden gehaald. Een zonwering verzekert het gebruikscomfort in de zomer. De meeste daken zijn ingevuld als groendak. De resterende oppervlakte wordt benut voor de recuperatie van regenwater, dat wordt hergebruikt voor het spoelen van de toiletten. Alle functies zijn gegroepeerd rond een nieuwe, grote speelplaats. Enkele nieuw aangeplante, hoogstammige bomen brengen de natuur binnen handbereik.

Datasheet