Terug naar projecten

Prins Regent

Project Type : Groepswoningen

WEDSTRIJD: 2DE LAUREAAT

De Leuvense huisvestingsmaatschappij Dijledal schreef een architectuurwedstrijd uit voor een nieuwbouwproject op het Prins Regentplein te Kessel-Lo. Het bestuur besliste hiervoor twee gebouwen uit 1957 te slopen en te vervangen door passieve appartementsgebouwen. Om het project rendabel te maken, werd een maximumaantal woningen opgelegd en moest de bouwzone maximaal worden benut.

Het ontwerp is afgestemd op de omgeving. Het groene en open karakter van het plein wordt zoveel mogelijk behouden en doorgetrokken. Verschillende insnijdingen in het basisvolume brengen het daglicht tot in de circulatieruimtes. De insnijdingen maken het monolithische blok ook open, wat een betere relatie met het plein en de achterliggende tuin oplevert.

Het ontwerp vertrekt van een raster met een modulatie van 3 meter, dat dient als leidraad voor de inrichting van zowel de bebouwde als de open ruimte. De strakke modulatie maakt het mogelijk de overdracht van structurele lasten zoveel mogelijk in rechte lijnen boven elkaar te houden. Daardoor is het ontwerp zuiver, eenvoudig en dus goedkoop.

In het ontwerp gaat veel aandacht naar de leefbaarheid voor de bewoners. Zo beschikken de eenkamerappartementen over ruime terrassen, en de appartementen met grote gezinnen over privétuintjes op de daken en op het maaiveld. De groendaken vormen een veilig afgebakende, extra buitenruimte die het gebouw niet alleen een esthetische en sociale dimensie geeft, maar het project ook een ecologische meerwaarde oplevert.

Datasheet