Terug naar projecten

Tuinwijk

Project Type : Groepswoningen

WEDSTRIJD

De sociale huisvestingsmaatschappij schreef een wedstrijd uit voor het ontwerpen van twee appartementsgebouwen met elk acht tweepersoonsappartementen en één penthouse.

Overeenkomstig de stedenbouwkundige voorschriften en het verkavelingsplan worden twee gebouwen in een rustige woonwijk vlakbij de dorpskern van Herzele ingeplant.
Met het oog op de energetische vereisten wordt gekozen voor een kubusvormige gebouwen. De kubus combineert namelijk een maximale beschermde binnenruimte met een minimale buitenschil die gevoelig is voor warmteverliezen en dus thermisch beschermd moet worden. Het monolithische uiterlijk van de kubus wordt doorbroken door enkele speelse accenten, namelijk een eigenzinnig vormgegeven penthouse op de dakverdieping en afgeronde terrassen tegen de achtergevels. De uitspringende terrassen piepen even om de hoek en zijn daardoor van op de straat zichtbaar. Door de terrassen lichtjes te draaien ten opzichte van de hoofdvolumes, wordt een apart perspectief geïntroduceerd, zowel voor de bewoners als voor passanten op de straat.

Door hun uitzicht en materiaalgebruik vormen de gevels van beide gebouwen een architecturale eenheid. De eenvoudige vormgeving straalt rust uit en vergroot de herkenbaarheid en de mogelijkheid tot toe-eigening van het gebouw. Dat er per verdieping identieke appartementen worden gespiegeld, valt niet af te lezen van de gevels. Elke monotone symmetrie is bewust geweerd uit het ontwerp.

De speelse raamopeningen, uitspringende terrassen, gebogen vormen en uitkragende gevelvlakken geven de bouwvolumes een apart en hedendaags karakter.

Datasheet